Поповы

Поколение 1
1.Иванов Ефим

Поколение 2
1.1.Ефимиев Иван Ефимович
1.2.Ефимиев Алексей (1777)
     Жена: Ефимиева Феврония Акимовна (1777)

Поколение 3
1.2.1.Попов Евстафий Алексеевич (1806)
       Жена1: Попова Параскева Ивановна (1805)
       Жена2: Попова Евдокия Тимофеевна (1818 - 05(24).02(01).1881)

Поколение 4
1.2.1.1.Попов Иван Евстафиевич (1826)
1.2.1.2.Попова Мария Евстафиевна (1828)
1.2.1.3.Попова Надежда Евстафиевна (1859)
1.2.1.4.Попова Наталья Евстафиевна (1860)