Поповы

Поколение 1
1. Попов Кирилл 
   Жена: Попова Марфа Александровна (1809)

 Поколение 2 
1.1. Попов Матвей Кириллович (1824 - 24(12).07.1882)
      Жена:Попова Анисья Ивановна (1835)
1.2. Попов Андрей Кириллович (1835)
     Жена: Попова Параскева Константиновна (1837)
1.3. Попова Пелагея Кирилловна