Поколение 1
1. Петров Петр Андреевич (1826)
  Жена: Петрова Елена Ефимовна (1830) 

Поколение 2
1.1. Петрова Анастасия Петровна (1848)