Кононовы

Поколение 1
1.Конон

Поколение 2
1.1. Кононов Василий Кононович (1789)
     Жена: Кононова Ксения Елисеевна,(1789)