Чуевы

Поколение 1
1.Чуев Кузьма Михайлович (1812)
  Жена: Чуева Мария Лукинична (1816)
2.Чуев  Петр Михайлович

Поколение 2
1.1.Чуев Василий Кузьмич (1838)
1.2.Чуев Михаил Кузьмич (20(08).10.1840 – до 1910)
     Жена: ......................
     Жена: Чуева (Маркианова) Матрона Михайловна (21(09).11.1863)
1.3.Чуев Ефим Кузьмич (1841)
     Жена: Чуева Марфа Павловна (1851)
1.4.Чуев Митрофан Кузьмич (1842)
1.5.Чуев Георгий Кузьмич (1844)
1.6.Чуев Никанор Кузьмич (1847)
1.7.Чуева Александра Кузьминична (1852)
1.8.Чуев Дмитрий Кузьмич (1855)

Поколение 3
1.2.1.Х1.Чуев Леонид Михайлович (23(11).03.1869)
1.2.2.Х1.Чуев Николай Михайлович (21(09).05.1872)
1.2.3.Х1.Чуев Ефим Михайлович (07.01.1875(26.12.1874)
1.2.4.Х1.Чуев Петр Михайлович (11(29).07(06).1878)
1.2.5.Х2.Чуев Клавдий Михайлович (23(11).08.1894)
1.2.6.Х2.Чуев Константин Михайлович (02(21).06(05).1896)
1.2.7.Х2.Чуев Вениамин Михайлович (25(13).10.1897)

1.3.1. Чуева Александра Ефимовна (1874)
1.3.2. Чуев Сергей Ефимович (1875)
1.3.3. Чуева Зоя Ефимовна (1888)
1.3.4. Чуева Надежда Ефимовна (1890)
1.3.5. Чуев Михаил Ефимович (1892)